De Kapel van het Venerabel in de kathedraal van Antwerpen

 

De oorsprong van de Kapel gaat terug tot de late middel­eeuwen. Ze is ontstaan in de sfeer van de talloze gildekerken en overleefde reeds meer dan 500 jaar - soms woelige - geschie­denis. Ze hoort zo ongetwij­feld tot de oudste vereni­gingen van het land.

 

Vandaag willen de leden van de Kapel getuigen van een Rooms-Christe­lijke godsdienst­be­le­ving op persoon­lijk vlak en zich ook in deze zin maatschap­pe­lijk inzetten. De spirituele focus ligt hierbij op de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

 

 

venerabel.be