Missie van Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

 

De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is de bisschopskerk van het bisdom Antwerpen. Ze staat ten dienste van de diocesane kerkgemeenschap en herbergt bovendien de plaatselijke gemeenschap van de Onze-Lieve-Vrouweparochie.
In die hoedanigheid wil de kathedraal een voortrekkersrol spelen op vlak van liturgie, verkondiging en diaconie.

 

De kathedraal is een sacrale ruimte in een historisch en cultureel kader. Door bezoekers op een kwaliteitsvolle manier in contact te brengen met haar culturele rijkdom wil de kathedraal de vorming, persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei van mensen bevorderen.

 

Vanuit haar christelijke identiteit wil de kathedraal op een gastvrije manier in dialoog gaan met iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Ze wil een plaats zijn van ontmoeting, een plaats waar je betrokken maar ook anoniem kan zijn. Met respect voor elke filosofische overtuiging nodigt ze mensen uit tot levensbeschouwelijke uitwisseling en werkt ze, waar mogelijk, mee aan het algemeen welzijn, met speciale aandacht voor mensen in nood.