Kapittel

 

De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk is niet gebouwd als kathedraal maar als parochiekerk. Pas in 1559 werd Antwerpen een apart bisdom, voordien behoorde de Antwerpse kerkgemeenschap tot het gigantische bisdom Cambrai (Kamerijk). Tot dat moment lag het bestuur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk bij een groep priesters die als belangrijkste opdracht hadden het dagelijkse gebed te verzekeren: de kanunniken die samen een kapittel vormen.

 

Ook vandaag omringt de bisschop zich met priesters die als kanunnik mee verantwoordelijkheid nemen voor het spirituele leven van de kathedraal.