In memoriam kan. Jan Schrooten

 

Op 12 augustus jl. overleed op 82- jarige leeftijd kan. Jan Schrooten, ere- kapelmeester van onze kathedraal.

 

Kan. Jan Schrooten volgde zijn humaniora aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen en studeerde notenleer en orgel aan het Conservatorium te Antwerpen bij Flor Peeters. Na zijn priesterwijding in 1961 studeerde hij kerkmuziek aan het Lemmensinstituut en behaalde in 1964 het laureaat. In 1970 werd hij professor in de Gewijde muziek aan het Theologisch en Pastoraal centrum in Antwerpen. In 1983 werd hij tot kanunnik benoemd.

Kan. J. Schrooten was voorzitter van Pueri Cantores Vlaanderen, een internationale organisatie van jeugdkoren en afgevaardigde namens de Belgische bisschoppenconferentie naar de CEDAME (Conférence Européenne des Associations de Musique d’Eglise).

Hij verleende medewerking aan de Vlaamse zangbundel Zingt Jubilate.

 

Vanaf 1968 tot 2000 was kan. Jan Schrooten kapelmeester van het Antwerps Kathedraalkoor.

Vele jongens maakten in die periode deel uit van het knapenkoor en vanaf 1985 konden ook meisjes zingen in de Meisjescantorij.

 

Ik werd lid van het kathedraalkoor in 1975 en beleefde er heerlijke jaren. We repeteerden elke ochtend om 8 uur  in het Sint-Jan Berchmanscollege en op zondag zongen we de hoogmis in de kathedraal. Naast het opluisteren van de diensten in de kathedraal, waren er de concerten met als hoogtepunt het jaarconcert in mei en ook de jaarlijkse concertreizen in de zomer.

Ik denk dat ik het gevoel van velen verwoord wanneer ik hier (maar gelukkig ook al eerder aan Jan) mijn dankbaarheid uitdruk voor de geloofsopvoeding en de muzikale opvoeding die we dankzij het kathedraalkoor en kan. J. Schrooten mochten genieten. Heel wat oud-zangers zijn professionele zangers en musici geworden en nog meer zijn heel hun verdere leven in andere koren blijven zingen. Enkelen werden priester en een enkeling directeur van de kathedraal.

 

In 2000 werd kan. Jan Schrooten als kapelmeester in de kathedraal opgevolgd door Sebastiaan van Steenberge maar hij bleef met enkele oud-zangers nog actief in het koorleven.

 

De laatste jaren verbleef kan. Jan Schrooten in het WZC Sint-Camillus te Antwerpen, waar hij op 12 augustus jl. overleden is.

De uitvaartliturgie vindt plaats op woensdag 19 augustus e.k. om 10 u in de kathedraal.

 

Moge hij rusten in vrede!

 

 

 

 
 
Christian Devos

Kathedraal Antwerpen

directeur